Proiectul RODAWELL

 

Școala Gimnazială nr.192 este parte a acestui proiect din mai 2017.

Proiectul RODAWELL are o durată de trei ani, este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat de Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca. Proiectul este susținut de Ministerul Educației și de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Expertiza și practicile RODAWELL vor fi direcționate către școli cu un număr mare de copii (în raport cu media la nivelul rețelei școlare), vulnerabili în fața unor situații de risc precum: cerințe educaționale speciale, sărăcie, migrația părinților, neglijență, abuz sau probleme de sănătate.

Obiectivele proiectului:

  • Crearea Centrului Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copilului;
  • Elaborarea unor programe de training relevante  pentru cadrele didactice;
  • Asistarea școlilor și grădinițelor pilot în efortul de a îmbunătăți starea de bine a copiilor;
  • Realizarea unor materiale pentru grădinițe și școli, ca resurse pentru gestionarea nevoilor educaționale ale copiilor aflați în situație de risc, din perspectiva stării de bine;
  • Diseminarea materialelor și a bunelor practici privind starea de bine a copilului, aflat în situații de risc;
  • Realizarea unor recomandări de politici către factorii de decizie, privind includerea stării de bine a copilului, ca parametru în programele de educație.

Realizăm  obiectivele prin:

  • Cooperarea cu grădinițele și școlile primare pentru dezvoltarea unor planuri individualizate de intervenție pentru starea de bine a copiilor;
  • Schimb de experiență și vizite de studiu ale cadrelor didactice în școlile daneze;
  • Adoptarea unei viziuni multidisciplinare;
  • Elaborarea unor proiecte de cercetare prin care să evaluăm atât percepția cadrelor didactice și copiilor asupra stării de bine, cât și factorii care favorizează starea de bine”

https://rodawell.fpse.unibuc.ro/proiectul-rodawell/despre/

 

”Credem că este mai potrivit să transformăm școlile în spații pregătite să întâmpine nevoile de dezvoltare ale copiilor. Și nu invers.”

 

Ce înseamnă starea de bine?

Starea de bine – wellbeing – se referă la  calitatea vieții unei persoane în termeni de sănătate,  stare materială, accesul la educație sau servicii sociale de calitate. Cu toate acestea, starea de bine a unei persoane nu poate fi înțeleasă doar ca absența problemelor sau a riscurilor. De aceea, vorbim și despre aspecte subiective ale stării de bine, precum gradul de satisfacție al oamenilor față de viața lor, potențialul de dezvoltare, sănătatea mentală a acestora, calitatea relațiilor sociale.

Contextele în care trăiesc oamenii pot promova sau, dimpotrivă, submina starea de bine. Un efect valabil și pentru locul în care, un copil își petrece  o buna parte din timp: școala. Aceasta  poate contribui, cu adevarat, la dezvoltarea unor persoane sănătoase, împlinite și pregătite pentru viața în comunitate. O viață plină de provocări!

În plus, știm că starea de bine este în strânsă legătură cu învățarea, o legătură importantă pentru activitățile și eforturile zilnice ale unui profesor.  Munca acestora devine tot mai provocatoare, în contextul condițiilor sociale și fenomenelor ce generează categorii de copiii vulnerabile. Accesul la educație, mobilitatea și stresul zilnic alături de sărăcie, conflictele, problemele de mediu aduc mai multă presiune asupra sistemului educațional și asupra profesorului.

 

Starea de bine a copilului la școală

Este viziunea RodaWell, o viziune despre școală, în care, fiecare elev e văzut ca o persoană autonomă, beneficiază de un context favorabil dezvoltării unor relații de calitate cu profesorii și colegii, dar și învățării prin explorarea  mediului înconjurător, fizic și social.

 

Modelul RodaWell

În RodaWell credem că putem încuraja starea de bine a unui copil prin promovarea autonomiei acestuia, relațiilor de calitate și învățării prin explorarea mediului. Sunt trei dimensiuni asupra cărora vom focaliza acțiunile intervenției noastre. Este o viziune  susținută atât de cercetări în domeniul psihologiei, cât și de rezultatul practicilor pedagogice ale colegilor danezi, partenerii noștri din proiect. În practica pedagogică daneză se prefigurează tot mai mult o perspectivă în care copilul este privit ca o persoană competentă și capabilă să participe activ la viața școlară, ulterior în lumea socială, ca cetățean activ.”

https://rodawell.fpse.unibuc.ro/modelul-rodawell/starea-de-bine/