Proiect Educativ “Şcoala de dincolo de școală”


Excursie București-Cap Midia Năvodari-Complexul Arheologic Histria

18 octombrie 2018

 

Ștrumfii clasei a IV-a C, prof. înv. primar Elena-Cristina Petrescu, au petrecut o zi minunată, plină de soare, zâmbete și năzdrăvănii, alături de prietenii clasei        a III-a, prof. înv. primar Nina-Nicoleta Emanoil, Școala Gimnazială nr.1 Radu-Vodă, jud. Călărași.

 

Scopul şi programul activităţii:

                  Organizarea de activități în cadrul proiectului educațional ”Școala de Dincolo de Școală”, edița a III-a, vizitarea Complexului arheologic Histria, identificarea modificărilor geografice și desfășurarea de jocuri în regim colaborativ pe plaja de la Capul Midia Năvodari, explorări ale spațiilor urbane și rurale.

Excursia a urmărit dezvoltarea următoarelor competențe din programa clasei a IV-a, în vigoare, de la:

  • geografie-Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare; Identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.); Explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional corespunzător;

și

  • istorie-Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice (localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importanță istorică); Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent (observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci); Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent.

Complexul arheologic Histria

                  La începutul anilor '20 a fost construit primul muzeu arheologic (de sit) de la Histria, fiind proiectat de arhitectul G. Simotta, în vremea directoratului lui Vasile Pârvan. Din cauza terenului slab, prost ales, în anul 1923 clădirea s-a dărâmat, fiind ulterior demolată definitiv din ordinul directorului Muzeului Național de Antichități, Vasile Pârvan.

                  Actualul muzeu a fost înființat în 1982, în subordinea Muzeului de Istorie Natională și Arheologie din Constanța, într-o cladire nouă. În Muzeul Arheologic Histria sunt expuse piese de arheologie greacă, romană și bizantină, provenind din cercetările de la Histria și din împrejurimi: amfore, inscripții, vase ceramice, sticlă, opaițe, podoabe, basoreliefuri elenistice, documente epigrafice.

                  În 1994, a fost inclusă în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Zona Istria-Sinoie, de 400 ha, amplasată în partea sud-vestică a rezervației, în extremitatea nord-estică a grindului Sacele, care cuprinde promontoriul constituit din șisturile verzi pe care este situat ansamblul arheologic Histria și o porțiune din grindul Sacele, deoarece în zonă există o mare varietate de specii de păsări, precum califarul alb (Tadorna tadorna), rațe, gâște etc.

Cap Midia

                  ”Cap” este parte de uscat, mai proeminentă decât un punct, care înaintează în mare și care marchează o schimbare notabilă în direcția falezei.

                  Plaja de la capul Midia se întinde pe aproape un kilometru, între digul de larg al portului şi Corbu.


Plini de bucurie şi entuziasm, elevii clasei a III-a, prof. înv. primar Nina-Nicoleta Emanoil, Şcoala Gimnazială nr. 1 Radu Vodă, județul Călăraşi, şi elevii clasei a IV-a C, prof. înv. primar Elena-Cristina Petrescu, Şcoala Gimnazială nr. 192, Bucureşti, sector 1, desfăşoară ediția a III-a, 2018-2019, a Parteneriatului educațional "Şcoala de dincolo de şcoală". 

Iată doar câteva din momentele dragi din primele două ediții, 2016-2017 și 2017-2018, când ne-au fost alături şi elevii din Liceul "Danubius" Călăraşi, coordonați de prof. înv. primar Simona Mariana Radu, Andreea Bîțan şi prof. Dumitrel Toma.

 

Parteneriat educaţional încheiat între

 

Școala Gimnazială Nr.192, București, Sector 1

și

Școala Gimnazială Nr. 1 Radu Vodă

 

Anul școlar 2018-2019, ediția a III-a

Scurt rezumat al proiectului.

 

Proiectul își propune realizarea unor excursii, în regim de reciprocitate, pentru a oferi elevilor cadrul unor interacțiuni comunicaționale și experiențe de învățare în regim non-formal și informal. Astfel, se urmărește creșterea gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin accentuarea dimensiunii de bunăstare psihologică (wellbeing) a copiilor.

Proiectul are în vedere realizarea de activităţi educative, culturale sau artistice, prin care să dezvoltăm și să valorificăm abilităţile, calităţile, competentele, talentele artistice ale copiilor ce se vor implica în realizarea acestui proiect.

De asemenea, activitățile proiectului generează înțelegerea dezvoltării autonomiei copilului într-o manieră constructivă, utilizarea tehnicii feed-back-ului constructiv și cultivarea autonomiei emoționale la clasă.

Elevii/profesorii/invitaţii vor participa la activităţi comune, într-un cadru non-formal, prin care să fie impletite experienţele de cunoaştere/descoperire cu elementele de specific cultural/educaţional care-i definesc.

Se vor organiza activităţi de promovare a culturii locale, a specificului regional, de cunoaştere a comunităţilor din care fac parte instituţiile partenere şi participanţii la acest proiect.

Desfăşurarea activităţilor şi din punctul de vedere al interculturalităţii, urmăreşte realizarea unor relaţii de acceptare şi comunicare între elevi-şcoală-părinţi-comunitate.

Activităţile vor fi coordonate de cadrele didactice responsabile.

 

Persoanele care vor coordona ediția a III-a a proiectul:

Prof. înv. primar Nina-Nicoleta Emanoil – Școala Gimnazială nr.1 Radu Vodă, județul Călărași

Prof. înv. primar Elena-Cristina Petrescu - Școala Gimnazială nr.192, București, sector 1