Anunțuri cadre didactice

Program primire dosare pretransfer

05.04.2024 - 11.04.2024


9:00 - 13:00

 

 

Componenta Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 192
 9 membri, un lider de sindicat și un secretar:

- 4 membri cadre didactice  cu drept de vot

- 2 reprezentanți ai părinților cu drept de vot

- 2 reprezentanți ai Consiliului Local cu drept de vot

- 1 reprezent al Primarului cu drept de vot

- 1 Lider de sindicat  observator

- 1 Secretar CA

 

 

Nr.crt.

CADRE DIDACTICE AN ȘCOLAR 2022/ 2023

 

PROFESOR  ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

1.

ANGHEL VERGINIA

2.

BÂRLICĂ DUMITRA

3.

BOZITZ  SANDA

        4.

DINU AURELIA

5.

DOBRICĂ  GABRIELA

6.

DRAGOMIR IOANA

7.

ILIE GABRIELA GEORGETA

8.

NEACȘU MIRELA-MIHAELA

9.

MIHAI CLAUDIA

10.

MITEA MIRELA

11.

PETRESCU  ELENA-CRISTINA

12.

PUIU VIOLETA GABRIELA

13.

STAN   ALEXANDRINA

14.

STAN VALI MARIANA

15.

VOROVENCI ROXANA MIRELA

16.

ZAHARIA ANA MARIA

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

1.

ANDAR MONICA

2.

URUCU ALINA

3.

OCHIAN MARIA- COSMINA

4.

SÂMBOTIN ANDREEA NICOLETA

 

LIMBA ENGLEZĂ

1.

PRECUPANU LAVINIA

2.

PETCU BEATRICE-ANDREEA

3.

CONSTANTIN DIANA

 

LIMBA FRANCEZĂ

1.

NEACȘU CORINA

2.

ROTARU CONSTANȚA

 

MATEMATICĂ

1.

TĂNASE MARIANA

2.

RAICU CECILIA EUGENIA

3.

ENE NELU

4.

ZAHARIA VLĂDUȚ IONUȚ

 

FIZICĂ

1.

SÎRMON MIHAELA

 

CHIMIE

 1.

VISAN  ELENA

 

BIOLOGIE

 1.

RADU CRISTINA

 

ISTORIE

1.

MANOLACHE MIHAELA

2.

CIOROBEA SEBASTIAN MARIAN

 

GEOGRAFIE

 1.

BARBU VIORICA

 

RELIGIE

 1.

DANCIU MIHAELA

 2.

CIAUȘU ALEXANDRU

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ

 1.

IONIȚĂ - GHEORGHE ELENA

 

MUZICĂ

 1.

BARON STELA

 

EDUCAȚIE FIZICĂ

 1.

CRISTOF SIMONA ANDREEA

 2.

CIOCIOI ALEXANDRU FLORIN

3.

RĂDULESCU ALEXANDRA MIHAELA

 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

 1.

BIRLOVEANU SIMONA GABRIELA

 

TIC

 

 

 

EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

 1.

 GAVRILĂ MARGARETA ROXANA

 

EDUCAȚIE SOCIALĂ

1.

DRĂGOI LUIZA

2.

LUPU EMILIA

 

GÎNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI

 1.

CIUCĂ-CORCEAGU ANA-MARIA

 

Evaluarea activității și a performanței

 

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Ministerul Educației este cel care aprobă Metodologia specifică.

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.

Metodologia asigură cadrul necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a personalului didactic şi didactic auxiliar; și asigură un sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.

Alte informații relevante:

Mobilitatea personalului didactic

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Concurs titularizare:

Website dedicat: titularizare.edu.ro