Pana la 31 octombrie avem 16 persoane vaccinate din 41 - total angajati.

39 % - Personal Vaccinat

Evaluarea activității și a performanței

 

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Ministerul Educației este cel care aprobă Metodologia specifică.

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.

Metodologia asigură cadrul necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a personalului didactic şi didactic auxiliar; și asigură un sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.

Alte informații relevante:

Mobilitatea personalului didactic

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Concurs titularizare:

Website dedicat: titularizare.edu.ro